Woda

Laboratorium Analizy Wody oferuje :

  • wykonywanie badań chemicznych wody
  • wykonywanie badań właściwości fizycznych wody
  • wykonywanie badań sensorycznych wody
  • wykonywanie badań mikrobiologicznych wody
  • pobieranie próbek

Obiektem naszych badań jest woda do spożycia, woda surowa ( ze studni), woda z pływalni oraz wody powierzchniowe (kąpieliska).

Zakres oferowanych badań wody określają załączniki do zlecenia – zakładka „DO POBRANIA”.
Zakres badań objętych akredytacją dostępny jest na stronie pca.gov.pl.

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 07:00-15:00
Godziny przyjęcia próbek: poniedziałek-piątek 07:00-12:00

UWAGA: próbki należy dostarczać w pojemnikach przygotowanych przez Laboratorium