Studnie

Masz własne ujęcie wody?

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie badaniem własnych ujęć wody przygotowaliśmy dla Państwa pakiety badań. Pozwoli to Państwu na sprawdzenie jakiej jakości wodę posiadają Państwo w swoich ujęciach

PAKIET I: „STUDNIA- BEZPIECZEŃSTWO MIKROBIOLOGICZNE” Czy woda w studni jest bezpieczna?(Cena: 190,00zł netto/1 próbkę, 233,70zł brutto/1 próbkę)

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st.C

Wszystkie mikroorganizmy występujące w wodzie, w tym bakterie i grzyby (pleśnie, drożdże) obecne naturalnie w środowisku wodnym oraz pochodzące  z innych źródeł jak gleba czy roślinność. Każdy system wody przeznaczonej do spożycia cechuje określony skład ilościowy i jakościowy mikroorganizmów. Podlega on zazwyczaj pewnym wahaniom sezonowym. Określenie ogólnej liczby mikroorganizmów jest użyteczne w celu oceny jakości zarówno wody z ujęcia, jak i do monitorowania procesów jej uzdatniania. Nagły, znaczny wzrost liczby mikroorganizmów może wskazywać na niekorzystną zmianę mikrobiologicznej jakości wody w ujęciu bądź zakłóceniu w procesie jej uzdatniania. Wzrost liczby mikroorganizmów może być też efektem uprzedniej stagnacji wody – brak czynnego przepływu.

Bakterie grupy coli:

Mogą występować w glebie, rozkładających się resztkach roślinnych, a także w wodach bogatych w substancje odżywcze. Woda przeznaczona do spożycia nie powinna zawierać bakterii grupy coli. Wykazanie ich obecności wskazuje na pierwotne lub wtórne zanieczyszczenie, nadmierną ilość substancji odżywczych lub nieodpowiednie uzdatnienie.

E. coli

W dużych ilościach znajdują się w odchodach ludzkich i zwierzęcych, a w efekcie w ściekach. Mogą występować także w wodach naturalnych i glebach, zanieczyszczonych odchodami pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego bądź rolniczego. Woda przeznaczona do spożycia bezwzględnie nie powinna zawierać bakterii E. coli, gdyż jej obecność świadczy o zanieczyszczeniu kałowym.

Enterokoki kałowe

Źródło większości gatunków stanowią odchody ludzkie i zwierzęce, a pewne gatunki występują w materiale pochodzenia roślinnego. Enterokoki kałowe w wodach zanieczyszczonych namnażają się stosunkowo słabo i charakteryzują się krótką przeżywalnością. Woda przeznaczona do spożycia bezwzględnie nie powinna zawierać Enterokoków kałowych, a ich obecność świadczy o świeżym zanieczyszczeniu kałowym.

PAKIET II: „STUDNIA- UZDATNIANIE WODY” Zbadaj wodę aby odpowiednio dobrać parametry uzdatniania wody? (Cena: 353,00zł netto/1 próbkę, 434,20zł brutto/1 próbkę)

Barwa, mętność

Spożywanie i użytkowanie wody mętnej oraz posiadającej zabarwienie może powodować złe odczucia wizualne

pH

– podwyższone pH wody może pozytywnie wpływać na proces jej uzdatniania

– zbyt wysokie pH wody może powodować gorzki smak wody

– zbyt wysokie lub zbyt niskie pH wody wpływa niekorzystnie na materiały, z których wykonane są sieci wodociągowe

Obecność obcego zapachu

Spożywanie i użytkowanie wody posiadającej obcy zapach (np. siarkowodoru lub substancji ropopochodnych) może powodować złe odczucia organoleptyczne

Żelazo, Mangan

Zbyt wysokie stężenie żelaza i manganu może powodować:

– specyficzny smak i zapach wody,

– zabarwienie wody oraz powstawanie plam na armaturze oraz praniu

– odkładanie się osadów w rurach,

– gromadzenie się mikroorganizmów w osadach w rurach

Zbyt wysokie stężenie manganu może powodować choroby układu nerwowego

Twardość

– zbyt wysoka twardość wody powoduje odkładanie się kamienia na urządzeniach oraz wyposażeniu kuchennym

– zbyt niska twardość wody powoduje niedopieranie plam na ubraniach i zwiększone zużycie wody w celu wypłukania detergentów

– zbyt niska twardość wody jest niezdrowa – może dochodzić do wypłukiwania jonów wapnia i magnezu z organizmu

Jon amonowy

Podwyższone stężenie jonu amonowego może być związane z zanieczyszczeniem wody np. ściekami lub z obecnością rozkładającej się materii roślinnej

Utlenialność

Podwyższona wartość utlenialności świadczy o wysokiej zawartość substancji organicznych w wodzie (ich źródłem może być zanieczyszczenie wody ściekami)

Azotany, azotyny

– spożywanie wody o podwyższonym stężeniu azotanów i azotynów jest niezdrowe szczególnie dla ciężarnych i dzieci

– azotany i azotyny mogą występować w wodzie na skutek zanieczyszczenia nawozami, ściekami