Ścieki

Laboratorium Analizy Ścieków oferuje :

  • wykonywanie badań chemicznych ścieków, wód i osadów
  • wykonywanie badań właściwości fizycznych ścieków, wód i osadów
  • pobieranie manualne i automatyczne próbek
  • pobieranie chwilowe/jednorazowe oraz całodobowe próbek (proporcjonalnie do przepływu/czasu)

Obiektem naszych badań są ścieki (surowe, oczyszczone, przemysłowe), wody z rzeki oraz osady ściekowe.

Zakres oferowanych badań ścieków określa załącznik do zlecenia – zakładka „DO POBRANIA”
Zakres badań objętych akredytacją dostępny na stronie pca.gov.pl

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 07:00-15:00
Godziny przyjęcia próbek: poniedziałek-piątek 07:00-12:00 (Próbki należy dostarczyć do Laboratorium Analizy Wody)